Pohřební parte a smuteční oznámení

Smuteční oznámení nepřináší pozitivní zprávy, ale i přesto je velmi důležitým prvkem pro společné poslední rozloučení s nebožtíkem. Parte informuje pozůstalé o smutené skutečnosti úmrtí blízkého.

 

Obsah pohřebního parte

Smuteční parte plní nelehký úkol, proto se alespoň vzhled a forma jeho obsahu vyplňuje barevným či černým rámováním, v některých případech i fotografií. Na každém smutečním parte by neměl chybět vhodný citát a výčet nejbližších pozůstalých.

 

Kontaktní formulář

 

K čemu slouží smuteční oznámení?

Pohřební parte především informuje o smutné události, která nastala, ale také vyzývá k zaslání kondolence či k přítomnosti na posledním rozloučení. Smuteční oznámení podává přesné informace o datu úmrtí, citát pak dává najevo pociťovanou bolest pozůstalých či stručně charakterizuje život zesnulého.

 

Kdo zajišťuje pohřební parte?

Odeslání smutečního oznámení je otázka rodiny, sepsání pohřebního parte může být provedeno pohřební službou, samozřejmě dle přání a požadavků pozůstalých. Rodina si může zvolit typ orámování, symbol, který chce mít zobrazený na smutečním parte, včetně citátu a drobného informačního textu pro všechny obeslané.

 

Kdy odeslat smuteční oznámení?

Pohřební parte je vhodné odeslat co nejdříve po úmrtí blízkého člověka. Jelikož smuteční oznámení informuje o datu a místu konání pohřbu, je záhodno jej poslat před samotným posledním rozloučením, a to s dostatečným předstihem, aby si všichni pozvaní stihli zajistit svou přítomnost na pohřbu.

 

Komu zaslat pohřební parte?

Smuteční parte se hodí zaslat všem známým, přátelům a rodinným příslušníkům zesnulého. Náležité je zejména zaslat parte těm, kteří s nebožtíkem nepřišli běžně do styku – mohlo by totiž dojít k jejich nevědomosti o smrti zesnulého.
 

Chcete poradit ohledně smutečního oznámení?

Obraťte se na firmy z našeho katalogu, které mají se všemi službami týkajícími se pohřebnictví zkušenosti.

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!

 

Kontaktní formulář