Smuteční obřady

Při odchodu blízkého člověka nastane čas na poslední rozloučení. Smuteční obřady se staly běžnou součástí života každého z nás a jsou považovány za tradici a náboženskou zvyklost. Smuteční obřad odráží skutečnost kulturní vyspělosti a řadí se vysoko na žebříčku materiálních hodnot každodenního života.

 

Kontaktní formulář

 


Zpopelnění

Smuteční obřad lze provést formou zpopelnění pozůstatků zesnulého. V takovém případě se poslední rozloučení koná jen pro nejbližší rodinné příslušníky bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. 
 

Zpopelnění s posledním rozloučením

Častým smutečním obřadem je kremace (zpopelnění) včetně posledního rozloučení. Smuteční obřad zahrnuje smuteční řeč a proslov včetně výzdoby a hudby. Po smutečním obřadu často následuje smuteční hostina či drobné pohoštění.

 

Smuteční obřady – uložení do země

Uložení do země se považuje za smuteční obřad prováděný od pradávna. Smuteční obřad probíhá za přítomnosti faráře či kněze.

 

Nevíte, jaký pohřební ústav si vybrat? Nechte si od nás poradit! Podívejte se do sekce pohřební služba, kde najdete mapku ČR a jednotlivé kraje s nabídkou pohřebních služeb.

 

Kontaktní formulář

 

Oblečení a smuteční obřady

Smuteční obřady se považují za akt, při kterém se zesnulému vzdává hold. Pro smuteční obřady je základem být slušně, konzervativně oblečen. Smuteční obřady také vyžadují předpoklad správného společenského chování, které je třeba respektovat po celý smuteční obřad.

 

Smuteční řeč na smutečním obřadu

Na smuteční obřady je vhodné připravit si smuteční řeč, která nebude příliš bolestná, ale vzdá hold nebožtíkovi a jeho rodině. Smuteční řeč je dobré vytvořit jako prostý a věcný projev, který pozůstalé povzbudí do následujícího života.  
 

Chcete poradit ohledně smutečního obřadu?

Obraťte se na firmy z našeho katalogu, které vám poradí se zařizováním smutečního obřadu.

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!


 

Kontaktní formulář