Pohřební služba Česká Lípa

Kontakt email: info@cz-pohrebni-sluzby.cz

Kontaktní formulář


Vyřizujete pohřeb a netušíte, co vše je potřeba? Využijte náš katalog pohřebních služeb Česká Lípa, kde se dozvíte vše potřebné.
 

Svěřte vše pohřebním službám Česká Lípa

Pohřební ústavy z našeho portálu pracují v oblasti pohřebních služeb již řadu let. Objednejte si pohřební služby z našeho katalogu, pohřební ústavy zaručují klidný průběh celého pohřebního aktu. Profesionální, citlivý a lidský přístup pracovníků je pro klienty samozřejmým gestem v těchto těžkých chvílích ztráty blízké osoby.
 

Úkony pro pohřební služby Česká Lípa

V České Lípě a jejím blízkém okolí zajistí pohřební ústavy odvoz zesnulého. Pro vyřízení potřebných náležitostí k pohřbu vás pracovníci ústavů mohou navštívit i doma. Snaží se vyhovět všem vašim požadavkům a přáním. Dojednejte vše potřebné v klidu své domácnosti.


Druhy pohřbů a obřadů:

  • Pohřeb do země
  • Kremace
  • Církevní
  • Civilní

 

Přání zákazníků splní pohřební služby Česká Lípa

Pro výkop hrobu jsou schopni vám zajistit kopače, pro obřadní akt vám objednají kněze či řečníka, vše záleží pouze na vašem přání. Výběr rakví a uren u pohřebních služeb Česká Lípa naleznete rozsáhlý. Prodávají i drobné pohřební zboží, svíčky, lampy apod.


Další nabídka pro naše zákazníky

Výběr hudby k obřadu a květinové výzdoby je dalším úkolem pro pohřební službu Česká Lípa. Všechny služby jsou odváděny za rozumné ceny. Při nemožnosti placení lze dojednat splátkový kalendář, vše závisí na domluvě s pracovníky pohřebních ústavů.
 

Nechte starosti na pohřebních službách Česká Lípa

Pracovníci pohřebních ústavů s vámi vyplní veškeré formuláře, jako jsou vdovský či sirotčí důchod, pomohou s vyřízením úmrtního listu, zajistí správný chod k vyřízení pojistky po zesnulém. Jsou vám plně k dispozici, aby vám ulehčíli od dalších starostí, důvěřujte pohřebním službám Česká Lípa.

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!

 

Kontaktní formulář