Volno na pohřeb

Řešení úmrtí v rodině je období plné smutku a bolesti. Většina zúčastněných posledního rozloučení navíc musí řešit další nemalý problém a to – volno na pohřeb. Jak je to se zákonem a pracovním právem? Je volno na pohřeb placené či neplacené a na koho se tato událost vztahuje?

 

Kde se dozvíme více o volnu na pohřeb?

Volno na pohřeb je řešeno v Zákoníku práce, který se zabývá vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, detaily týkající se problému volno na pohřeb však řeší nařízení vlády č. č.590/2006 Sb. Stanovující okruh a rozsah dalších osobních či důležitých překážek v práci.

 

Kontaktní formulář

Kdo má nárok na volno na pohřeb?

Volno na pohřeb s náhradou mzdy či platu se nárokuje nejbližším pozůstalým, kteří jsou v přímém příbuzenském vztahu se zemřelým či osobě žijící ve společné domácnosti s nebožtíkem.

 

Kdo nemá nárok?

Volno na pohřeb si nemohou nárokovat osoby, které nejsou se zemřelým v přímém příbuzenském stavu či s ním nesdíleli společnou domácnost. Jedná se například o úmrtí sourozenců rodičů a jejich dětí či nevlastních příbuzných.

 

Délka volna na pohřeb

Osoba v přímém příbuzenském vztahu má nárok na 2 dny pracovního volna s náhradou mzdy plus 1 další den, který představuje volno na pohřeb. Osoby ze vzdálenějšího příbuzenského vztahu mají nárok pouze na volno v den konání pohřbu.

 

Kdy lze neuznat volno na pohřeb?

V některých případech však volno na pohřeb nemusí být uznáno, jedná se například o situace, kdy došlo k neomluvení absence zaměstnance u zaměstnavatele. V takové případě může zaměstnavatel odmítnout poskytnutí placeného volna na pohřeb.  

 

Doklady potvrzující volno na pohřeb

Některý zaměstnavatel může po zaměstnanci vyžadovat doložení své účasti na pohřbu. V takovém případě se volno na pohřeb dokladuje potvrzením, které může na přání vystavit pohřební služba, u které byl pohřeb objednán či krematorium.

 

Chcete poradit ohledně volna na pohřeb?

Obraťte se na firmy z našeho katagu, které mají se všemi službami týkajícími se pohřebnictví zkušenosti.

 

Kontaktní formulář