Smuteční projev

Smuteční projev se přednáší během smutečního obřadu či pohřbu. Měl by dokazovat, že zájem o pozůstalé a jejich problémy přetrvává, stejně jako pochopení a dobrá vůle stát jim v těžkých chvílích po boku.

 

Kdy je ten správný čas na smuteční projev?

Smuteční proslov a projev je vhodné přenášet v obřadní síni během smutečního obřadu. Nejvhodnější doba na projev je po zahrání dvou až třech smutečních písní. Smuteční proslov je ukončen zatažením opony, čímž se určí čas pro kondolence pozůstalým. Na závěr zúčastnění opouštějí obřadní síň a nastává čas pro pohřební hostinu. 
 

Kontaktní formulář

 

Pravidla smutečního proslovu

Měl by být věcný, citlivý a prostý. Může obsahovat životní filozofii a zkušenosti, jež dokážou pozůstalé povzbudit do dalšího života. Smuteční projev by měl být brán seriózně a vážně, proto je zapotřebí zbavit se veškerých všeobecných a prázdných klišé.
 

Obsah smutečního proslovu

Obsah smutečního proslovu by měl být zaměřen na zesnulého. Vyzdvihuje zesnulého jako člověka, poukazuje na jeho přednosti a rekapituluje život, který žil. Posluchači jsou připraveni slyšet především pozitivní zprávy, proto by celkový obsah smuteční řeči měl být věnován pouze dobré stránce zesnulého.
 

Délka smutečního projevu?

Smuteční proslov nemá svou specifickou délku, záleží na každém řečníkovi, jak dlouhý a procítěný proslov má v plánu vyjádřit. Měl být přímý, jednoduchý a výstižný.

 

Kdo by měl přednést smuteční řeč?

Smuteční proslov se hodí pronést jako vzdání úcty zemřelému a jeho pozůstalým. Může být pronesen knězem, profesionálním řečníkem krematoria či rodinou a přáteli. Smuteční řeč může být pronesena i více osobami.
 

Smuteční proslov řečníka

Profesionální řečník přesně ví, jak má dokonalý smuteční proslov vypadat. Pokud si sami netroufáte na smuteční projev, řečník je ten pravý člověk, který vám podá pomocnou ruku. Profesionální řečník ví, jak se tvářit, co říkat a jak na se na smutečním obřadu chovat a působit. 

 

Smuteční projev připravený rodinou

Smuteční proslov si může rodina připravit sama a zvolit zástupce, jenž ho bude prezentovat. Projev pak může být více emotivní a osobní.
 

Chcete poradit ohledně smutečního projevu?

Obraťte se na firmy z našeho katalogu, které mají se všemi službami týkajícími se pohřebnictví zkušenosti.

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!

 

Kontaktní formulář