Smuteční kondolence k úmrtí

Úmrtí blízké osoby a její pohřeb je smutnou událostí, jež nás bohužel provází celým životem. Smuteční kondolence k úmrtí je prvek, který poukazuje na pochopení a projevuje soustrast příbuzných nad bolestivou ztrátou.  

Druhy smuteční kondolence k úmrtí

Smuteční kondolence k úmrtí může mít dvě podoby:

  • Písemná smuteční kondolence
  • Ústní smuteční kondolence

 

Písemná smuteční kondolence k úmrtí

Písemná smuteční kondolence k úmrtí vyjadřuje naše soucítění se smrtí člověka, naši bolest a zármutek. V případě, kdy je obdrženo smuteční oznámení o úmrtí, je slušností a zvykem smuteční kondolenci k úmrtí odeslat.
 

Kontaktní formulář
 

Kdy je vhodné zaslat smuteční kondolenci k úmrtí?

Může nastat situace, kdy jsme obdrželi smuteční parte informující o smrti člověka, kterého známe jen vzdáleně. I v takovém případě je však vhodné napsat a odeslat smuteční kondolenci k úmrtí, a to i přes to, že se pohřbu a posledního rozloučení zúčastníme. Smuteční kondolence vyjadřuje naše pochopení a soucit, proto je předmětné ji napsat, byť jen stručně a výstižně.
 

     Co obsahuje smuteční kondolence k úmrtí?

Smuteční kondolence k úmrtí vyjadřuje naše pocity, soucítění nad ztrátou zesnulého člověka, je to zároveň náš osobní vzkaz pozůstalým. Mnohdy stačí jen několik slov k vyřčení zármutku a pochopení.

 

     Smuteční kondolence k úmrtí – jak správně kondolovat

Smuteční kondolence k úmrtí by měla být psána ručně na bílém papíře, bez jiných sdělení. Není vhodné provést smuteční kondolenci k úmrtí telefonicky či emailem. Při osobní účasti na pohřbu kondolujeme osobně pozůstalým.

 

Ústní smuteční kondolence k úmrtí

Po skončení smutečního obřadu je zvykem vyjádřit svou lítost a bolest a provést ústní smuteční kondolenci k úmrtí vyjadřující naše pochopení. V některých případech lze od ústní kondolence upustit, záleží pouze na přání rodiny. Ústní kondolence k úmrtí lze provést i před obřadem či do dvou týdnů po konání smutečního obřadu.    

 

Předtištěná smuteční kondolence k úmrtí

Pohřební služby nabízí portfolio předtištěných kondolencí, z nichž si mohou pozůstalí podle svých představ vybírat.

 

Chcete poradit ohledně smuteční kondolence?

Obraťte se na firmy z našeho katalogu, které mají se všemi službami týkajícími se pohřebnictví zkušenosti.

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!

 

Kontaktní formulář