Úmrtí v rodině

Úmrtí v rodině představuje tragickou událost nesoucí v sobě bolest ze ztráty milovaného člověka a mnoho dalších souvisejících starostí nejen s realizací pohřbu. Jsme tu pro vás, abychom vám v těchto chvílích vyšli maximálně vstříc a pokusili se zmírnit bolest, jež cítíte.

 

Kontaktní formulář

 

Nezbytné náležitosti spojené s úmrtím v rodině

Je třeba zavolat lékaře, který potvrdí úmrtí a teprve poté pohřební službu, která bude vykonávat další náležitosti spojené s úmrtím v rodině. 

 

Otázky spojené s úmrtím v rodině

Úmrtí v rodině je také spojeno s otázkou pohřbu a pohřebního ceremoniálu, stejně tak jako volbou způsobu pohřbení. Respektuje se poslední vůle zesnulého nebo přání, zda chtěl být pohřben do země či zpopelněn.

 

Úmrtí v rodině s sebou nese bolest

Úmrtí v rodině je velmi bolestivá událost, která přináší nejen smutek, ale i trvalé změny v životě nejbližších pozůstalých. Proto je velmi důležité mít někoho, kdo bude sdílet s pozůstalými smutek.
 

Chcete poradit ohledně služeb spojených s úmrtím v rodině?

Kontaktujte pohřební ústavy z naší nabídky, které vám vždy vyjdou vstříc. Ústavy jsme rozdělily do příslušných krajů a okresních měst, které pohřby zajišťují,

Zaregistrujte svoji firmu a nabízejte své pohřební služby na našem portálu. Kontaktujte cz-pohrebni-sluzby.cz.

I vy můžete patřit do nabídky našeho katalogu a nabízet své služby našim klientům!

 

Kontaktní formulář